Oferta ekspercka

Wyzwania w procesach decyzyjnych w przemyśle 4.0

Nowoczesny przemysł generuje ogromne ilości danych. Jak je poprawnie przetwarzać i interpretować? W jaki sposób zapewnić, by zbierane dane przełożyły się na zwiększenie efektywności procesów przemysłowych, zwiększenie niezawodności monitorowanych urządzeń i struktur czy poprawę opłacalności bieżącej działalności?
ReLearn dysponuje autorskim systemem decyzyjnym wykorzystującym sztuczną inteligencję który pozwala ułatwić proces przetwarzania danych oraz ich interpretacji. Jesteśmy w stanie wykonać szybkie prototypowanie procesu decyzyjnego testując i automatycznie optymalizując różne scenariusze decyzyjne - a następnie zapewnić ekspertów którzy ułatwią wdrożenie zaprojektowanych narzędzi w praktyce przemysłowej.
Stanowimy też most pomiędzy naukowcami AGH a przemysłem ułatwiając budowanie zespołów naukowych, przygotowywanie projektów naukowych i dostarczając ekspertów o zakresie kompetencji wymaganym w rozwiązywaniu konkretnych zadań przemysłowych.
Skontaktuj się z nami jeśli chcesz usłyszeć więcej o naszych możliwościach oraz możliwości współpracy.
EKSPERTYZY

Co potrafi nasz system?

Szybkie prototypowanie ścieżek decyzyjnych

Czy w danym problemie trzeba zastosować klasyfikator SVM? A może raczej klasyfikatory dystansowe? Czy wydobyć cechy za pomocą PCA czy może zastosować któreś z dedykowanych wskaźników uszkodzeń? Jesteśmy w stanie wykonać takie analizy w sposób automatyczny, testując efekty poszczególnych decyzji oraz oceniając ich znaczenie.

Oparcie na historycznych danych

Czy w przeszłości były już rozwiązywane podobne problemy? Jeśli tak - może warto zastosować algorytmy i metody, które sprawdziły się w historycznych zadaniach? Nasz system potrafi automatycznie oceniać efektywność metod historycznych w kontekście nowych danych i specyfiki rozwiązywanego problemu.

Fuzja decyzji

Możemy w łatwy sposób łączyć różne ścieżki decyzyjne oraz uwzględniać dane zbierane w różnych cyklach pomiarowych. Potrafimy zaproponować metody fuzyjne które zwiększają bezpieczeństwo diagnoz.

Jak może wyglądać nasza współpraca?

  1. Zorganizujemy spotkanie na którym omówimy problem do rozwiązania oraz ocenimy czy problem jest rozwiązywalny na podstawie naszej bazy historycznych danych czy może będzie wymagał szybkiego prototypowania różnych ścieżek decyzyjnych, na tej podstawie przygotujemy naszą ofertę.
  2. Na podstawie dostarczonych danych wykonamy projekt rozwiązania - wraz z szacunkiem jego skuteczności na etapie wdrożenia
  3. Oddelegujemy ekspertów ReLearn do konsultacji procesu wdrożenia rozwiązania po stronie klienta, przekażemy całe know-how wymagane do wdrożenia a następnie utrzymania rozwiązania, wliczając w to niezbędne kursy i długoterminową współpracę konsultacyjną
Szukaj